Emner:

Humus og mikroliv

Grøngødningsplanter

Vanding og vand

Rødderne og rodudvikling i en plante

Humus, gødning, vanding og svampe

Ler, vand, næringsstoffer

Fritlevende kvælstoffikserende bakterier

For meget kvælstof og skadedyr

Homogenisering af din jord i hele jordprofilen

Ukrudt og jordbehandling

Harvning versus fræsning versus pløjefrit versus pløjning

Humus og det store potentiale i kulstoflagring

Humus, miljø og naturen