Online Jordforbedringsprogram - invester i dig selv og lav en langsigtet plan

På baggrund af undersøgelser, data, målinger, cases fra producenter, den nyeste forskning samt gammel visdom, har vi skabt dette program som skal klæde enhver jordbruger på til at optimere sin jord og skabe et godt udbytte. Om du er gartner, landmand, frugtavler, vinbonde, konsulent, ja endda kvægholder, så kan du her lære principperne og opnå indsigten til at gøre din jord frugtbar.


Hvor mange andre ofte har en baggrund i landbruget, så er vores baggrund udelukkende videnskabelig og akademisk.

Vi arbejder benhårdt på at tage kompliceret stof og formidle det enkelt og forståeligt for den praktiske bruger. Derfor kan hver type jordbrugsproducent finde et special tilpasset jordforbedringsprogram til netop hans type af bedrift beskrevet i både tekst og video.


Forudsætningerne for mere humus beskrives med klare tal og præmisser, der gør det muligt at sætte realistiske målsætninger omkring humusforøgelse. Du får dermed indsigten til at opbygge din jord til 10% humus. 

 

Alle gør ting forskelligt, men der er grundlæggende principper og naturlove som gælder alle steder, og det er dem som beskrives i programmet. 


Igennem vores arbejde med tidligere kunder samt intens research har vi skabt et skræddersyet program til de forskellige former for dyrkning. Der er store forskelle på dine muligheder afhængig om du er et gartneri, planteavler, grøntsagtproducent, frugtavler og så videre. Hvert program er derfor særligt tilpasses og indeholder en særlig case som inspiration, altså en faktisk fungerende virksomhed, som producerer et godt udbytte, anvender en bestemt dyrkningspraksis og opbygger humusindholdet samtidigt.

 

Hvad programmet indeholder

Lav en klar langsigtet målsætning

Forstå de grundlæggende forudsætninger for humusdannelse

Forstå de grundlæggende principper

Data og målinger - Se vores data og dokumentation fra forskellige typer bedrifter

Lær at måle din jords vandprocent meget nemt og omkostningsfrit. Vanding er nøglen til kontrol af smag og kvalitet

Få adgang til vores gennemgang af specifikke emner

33% rabat på humusbestemmelser

Se vores skræddersyede program for netop din type bedrift med video, cases fra markedsproducenter der er  bakket op af data.


Vores programmer har til formål at være en naturvidenskabelig og praktisk indføring i jordbehandling, så du besidder grundlaget til at justere egne arbejdsprocesser til at understøtte humusopbygningen. I vores laboratorium kan vi samtidig lave humusbestemmelser, så dine resultater og udvikling kan følges datamæssigt. 


Vi forholder os derfor ikke til, hvilket form for dyrkning, der er 'den rigtige'. Det forsøger vi at holde os neutrale over for. Vi vil arbejde for, at alle får en bedre jord. 


Der er stor forskel på mulighederne i humusopbygning, når du driver en produktion af højværdi afgrøder på et mindre areal eller et stort areal med planteavl. For bedriften med højværdiafgrøder er der langt flere muligheder, både fordi arealet er mindre og de potentielle ekstra omkostninger dækkes ved et bedre afkast og på sigt færre udgifter. 

Derfor er jordforbedringsprogrammerne forskellige fra type til type.