Sæt dig en målsætning om 10% humus (cirka 5% kulstof) - vores jordforbedringsprogram hjælper dig i mål

Hele jordforbedringsprogrammet og alle dets aktiviteter kan skæres ned til en simpel målsætning - 10% humus. Med 10% humus har du en frugtbar jord, som stort set ikke skal gødes, som holder på vandet, som i høj grad ikke behøver pesticider, som er nem at bearbejde og som leverer et fortsat højt udbytte.


Hele formålet med dette online program er at give dig muligheden for at skabe 10% humus i din jord i minimum 30cm dybde. For ved 10% humus er forholdene optimale for jord, planter og afgrøder. Ved 10% humus er forholdene så optimale, jorden så frugtbar, at man stort set blot skal stikke et frø i jorden og så klarer det hele sig selv (overdrivelse fremmer forståelsen). 


Hurtige resultater og effektiv jordforbedring er essentielt for at forretningen kan drives videre under en omstilling. Derfor handler det om at sikre de dette processer fra start og udføre de fordelagtige aktiviteter. Der er ikke én opskrift, som virker alle steder. Jordbundens tilstand, afgrødevalg, vejrlig, og så videre, har indflydelse på, hvor godt det virker og ikke virker. Der er dog grundlæggende principper, grundlæggende naturlove, der gælder alle steder. Dem skal du kende.


Det er kun dig, der kan starte rejsen og ændre din jords tilstand. Det kræver mod, vilje, tålmodighed og indsigt. Det sidste er, hvad vi gerne vil give dig i programmet her. Indsigten og forståelsen som gør du tør gå i gang, fordi det er kendt og ikke længere ukendt. Og hvis du allerede er i gang kan du måske få viden her til at gøre tingene endnu bedre. 

 

At bygge en humusrig jordbund er et simpelt spørgsmål om at øge mængden af humus og karbon og det mikrobiologiske liv i jorden. Jorden skal tilføres store mængder organisk materiale i en form og hastighed, som jorden kan nedbryde og omsætte.


Derfor baserer vores rådgivning sig på følgende simple princip

Al biomasse indeholder energi, kulstofbindinger og næringsstoffer som er føde og næring til jordbundens mikrobiologiske liv, der igennem dets aktivitet skaber humus, gør jorden muldet og skaber næring til planterne. 

Trods det er et simpelt princip, så er der mange komplicerede forhold at tage i betragtning. 


Helt grundlæggende er der følgende muligheder til at forøge humusindholdet og føre organisk materiale tilbage i jorden. 


1. Kompost

2. Dyregødning og gylle

3. Kontrolleret og dirigeret dyregræsning

4. Blade, græs, og andet henfald fra naturen. 

5. Grøngødningsplanter, græs og deres rodexudater


For at gøre det enkelt fokuserer vi især på 2 elementer- kompost og grøngødnignsplanter


Fællesnævneren for alle disse former for organisk materiale er, at de alle indeholder kulstofbindinger og deri energi, som kan indgå i opbyggelsen af humus og mikroliv. Det vil altsammen føre karbon og energi tiltage i jorden, hvor det kan indgå i opbyggelsen af jordens struktur. 


Så hvorfor ikke højere end 10%? At opretholde et niveau højere end 10% kræver en høj vedvarende indsats, da omsætningen af det organiske i jorden stiger med et stigende humusindhold, og det proportionelle udbytte og gavn for planter for den ekstra indsats falder i takt med humnusindholdet stiger. Vi holder os derfor til 10%, men det er muligt at bevæge sig videre. Målsætningen er altså 10% humusindhold i 30cm dybde, det er så din økonomi, ambition, og egen arbejdsindsats, der afgør, hvor mange år det skal tage. Starter jorden med et udgangspunk på 2% humus, så kan den ambitiøse med god økonomi gøre det på 7-8 år.    

"At tilføre jorden mest muligt organisk materiale i en form og en grad som jordbiologien kan omsætte"