Dokumentation af kulstofopbygning


Interessen for kulstofopbygning i landbrugsjorden er stadig stigende. Vores hovedfokus er humusopbygning, men vi tilbyder også at lave fuldt dokumentation på kulstofopbygning. Ved dokumentation af kulstofopbygning har man behov for at danne en referencelinje for jorden samt følge kulstofopbygningen over tid. Til det er vores analysemetode også fuldt leveringsdygtig. 


Der er dog forskel på systemet bag prøveudtagning. 


Når man vil dokumentere kulstofopbygning på et stort areal, så bliver middelværdier og det at tage en repræsentativ prøve af største værdi. Samtidig bliver det vigtigt at udtage prøverne vilkårligt, men efter et fast system. 


Her er følgende betragtninger om en ’repræsentativ prøve’ for dokumentation af kulstofopbygning.


    • På den ene siden kan én enkelt prøve godt være repræsentativ for en hel mark, hvis jordbehandlingen har været ens over hele marken i mange år. Vores erfaring fortæller, at lokale jordprøver ofte er repræsentative for det samlede markareal.
    • På den anden side kan der godt opstå lokale forskelle i tilfælde af uens tilførsel af kompost, elevationsforskelle ved bakker og dale, eller andet. 
    • Ved dokumentation af kulstof skal man være bedre dækket ind ved humusanalyser, da man ønsker at anvende det som dokumentation for kulstofopbygning og dermed måske CO2-kvoter. 
    • Derfor bør man vælge at lave en middelprøve af mange stik fordelt over et større areal. 16 stik per hektar dækker en hektar, som blandes sammen og neddeles til en middelprøve. 

%kulstof

Rumvægt

Kilo Kulstof per m2  25cm dybde

Kilo kulstof per hektar

Mol per kvadratmeter

Kg bundet CO2 per kvadratmeter

Tons bundet CO2 per hektar

1,0

1250

2,3

22875

190,6

8,4

83,9

2,0

1250

4,6

45750

381,3

16,8

167,8

3,0

1250

6,9

68625

571,9

25,2

251,6

4,0

1250

9,2

91500

762,5

33,6

335,5

5,0

1250

11,4

114375

953,1

41,9

419,4