Videnskabelig formidling om jord og humusopbygning 

Opbyg dit humusindhold, mål udviklingen i din jords humusindhold - og gå den bæredygtige fremtid i møde

Med en unik metode til at bestemme humusindholdet i en jordart samt en metodisk videnskabelig formidling, giver vi jordbrugeren indsigten til selv at skabe en humusrig, udbytterig jord, hvor grundlaget for kvalitetsafgrøder stiger og der kan dyrkes uden pesticider og med langt mindre gødning, vanding og jordbearbejdning. 

Uanset om du er økolog, gartner, frugtavler, vinbonde eller konventionel landmand vil du her kunne få indsigt og forståelse i dynamikkerne for humusopbygning - online.


Igennem kombinationen af data, dokumentation, målinger samt inspirerende cases fra de dygtigste i Danmark, får du indsigt i dynamikkerne bag humusopbygning. Du opnår dermed vidensgrundlaget til selv at justere dine arbejdsprocesser, så de understøtter humusopbygning og ikke modarbejder den. Humus vil regenere din jord og give dig højt udbytte med lav indsats.Ved et højere humusindhold er det langt nemmere at omlægge til økologisk eller pløjefri dyrkning og dyrke afgrøder uden kunstgødning. Hvad du får i vores online program

- Forstå humus og få højere udbytter af større kvalitet

- Opbyg humus og spar gødning, jordbearbejdning, vanding, pesticider

- Lær at forbedre og justere dine arbejdsprocesser, så du oparbejder humus i stedet for at nedbryde den

- Forstå dynamikkerne ved specialemner såsom vanding, kvælstoftilførsel, jordbehandling, og mere

- Lær at måle din jords vandprocent meget præcist og skab en vandingskurve for bedre vandingskontrol

- Lær fra faktiske markedsproducenter, som allerede har opbygget deres eget humusindhold.


Hvad vi tilbyder fra vores laboratorium

- Få målt dit humusindhold ved unik metode, så du har præcis data på dit humusindhold og kan sammenligne dine jorde og følge udviklingen over tid

- Få foreaget specialundersøgelser og special løsninger

- Dokumenter din kulstofopbygning i jorden - præcist og repræsentativt


Vores forskning og tilgang giver et perspektiv på dyrkning, som kan koges ned til følgende sætning - Tag dig godt af jorden og den tager sig af dine planter.


Viden, indsigt og data er nøglen, som du opnår her. Så bliv på siden, læs og se vores videoer.  

 

Formidling og klarhed

Vi arbejder med at bryde kompleksiteten omkring jord op i mindre dele og gøre den enkel og forståelig for alle. De komplekse fysiske samt biologiske processer, der er på spil, formidles her i et sprog for alle.   Iagttagelse, innovation og idéudveksling


Igennem iagttagelse, målinger og forsøg udbygger vi vores forståelse af naturens verden.


For at finde de bedste løsninger, så idéudveksler vi med alle praktikere og reelle markedsproducenter og kombinerer dermed analyser med praktiske løsninger. Data og dokumentation

Landbrugssektoren indeholder helt utrolig mange forskellige sandheder og praksisser på, hvordan man skal dyrke jorden.


Vi holder fokus på, hvad data fortæller os og formidler dette uden at tage moralsk stilling til om det er godt eller dårligt. Online formidling med videoer og illustrationer 


 Vi arbejder online, hvilket betyder alt vores arbejde kan tilgås her på siden igennem videoer, illustrationer og tekst.


"Alle elsker at lære, men ingen gider at blive belært"

Vi har sørget for du kan sidde derhjemme i ro og mag og danne dig den indsigt, der skal til for at justere processer og foretage beslutninger. Videnskabeligt og nøgternt

Vi vil hjælpe alle med at få indsigt i jordens dynamikker. Uanset om du er økolog, biodynamiker, konventionel, pløjefri, harver, gartner, vinbonde, frugtavler så er vores mål at videregive en stærk, enkel og nøgtern naturvidenskabelig indsigt i humus og jord.

Vi forholder os ikke til den praksis, du benytter, vi forholder os til, hvad der er mest gavnligt for humusopbygning og mikroliv og dokumenterer det med cases og data. 


Jordprøveanalyser på eget laboratorium


Vi udfører selv humusbestemmelserne i eget laboratorium. 


Vi udfører også dybere undersøgelser af din jord på bestilling, for eksempel lerbestemmelse, homogeniseringsgrad og kapillærtest (mættet vandbindingsevne)"Jorden i dag har en helt anden karakter, ingen sandflugt, eneste ulempe er voldsom forøgelse af muldvarpebestanden. Samtidig har vi de seneste år kun brugt pesticider i raps for skulpesnudebiller. Tidligere var der altid problemer med lus i havre og vårhvede, det ses ikke mere." - Knud Klit, pløjefrit i 10år, grøngødningsplanter og nedmuldning. 8,5% humus på 100% sandet vestjysk jord

Udtalelse og citater

Venstre: 

Våd Lerjord

Humusindhold 9,5%

Lerindhold: 33%

Midtfor: 

Våd Lerjord

Humusindhold 1,8%

Lerindhold: 33%

Højre: 

Våd Sandjord

Humusindhold 9,5%

Lerindhold: 0%

Hvorfor et højt humusindhold i din jord gavner alle aspekter af jordens frugtbarhed


Større binding af næringsstoffer, dermed mindre udvaskning

Bedre forhold for mikroliv og dermed tilgængelighed af næringsstoffer og sunde forhold for planten

Bedre rodhårsdannelse for planten som letter optaget af næringsstoffer og vand

Mere modstandsdygtige planter overfor sygdomme, svampe og insekter

Større vandbindingsevne i jorden. Krummestrukturen skabt af humus binder vand.  1 procentpoint humus binder omtrent jorden 2 procentpoint ekstra vand.

Kollosal kulstofbinding i jorden med stigende humusindhold. Humus består af 56% kulstof.

Hvad skader humusindholdet i din jord?


Den største synder for humusindholdet i en jord er desværre dyb og intensiv pløjning trods plovens lange historiske betydning i landbruget. Humus er en organisk forbindelse, som består af kulstofforbindelser. De forbindelser oxideres væk ved kontakt med luftens ilt, så når ploven vender jorden fra dybden op til overfladen, så blotlægges humusen og brændes af. Det er ganske sandsynligt, at dansk landbrug har formindsket et gennemsnitligt humusindhold fra 6-10% ved Anden Verdenskrig til 2% i dag. 

Den næststørste synder for humusindholdet er et fravær af nyt, friskt organisk materiale. Friskt organisk materiale giver energi til regnormene og mikrolivet i jorden og dets kulstofforbindelser er nødvendige for humusdannelse. 

Økonomien i at fjerne halmen eller grøngødningsplanter fra jorden bør derfor vægtes, så man holder en kortsigtet gevinst ved salg af halm op imod den langsigtede gevinst ved øget humusindhold. 

Humusanalyse ved unik metode


Gængse humusanalyser laver en foraskning af alt organisk indhold i jorden og fastsætter det hele som humus. De tager ikke højde for om det organiske nu er omsat til humus eller ej.


Vores analysemetode bryder jordprøven op i flere dele og udnytter, at færdigomsat humus består af en bestemt struktur af kulstofbindinger. Analysen viser derfor, hvor stor en del af de organiske kulstofbindinger, der er humus, og hvor meget der endnu ikke er omsat til humus og god muldjord. 


Igennem analysemetoden identificeres i alt 6 kerneparametre, som vi mener er fremtidens parametre for forståelsen af sin jord og de processer, der er på spil.


Se mere om parametrene i vores humusbestemmelse
Investér i din viden med vores online jordforbedringsprogram
Da humus er den absolut bedste indikator for en frugtbar jord, så er dette den vigtigste faktor at arbejde med. Ved en langsigtet strategi på at øge humusindholdet, da vil de økonomiske forhold forbedres over tid på en langt række parametre. Udbyttet vil øges, mængden af sygdomme reduceres, mindre behov for vanding, mindre udvaskning, mere smagsfulde afgrøder af højere kvalitet, mindre behov for jordbearbejdning. 


Vores tilgang og metoder er forankret i min fars mange års videnskabelige praksis i Fundal-Consult. Det er også hans resultater indenfor kompostering, jordkarakterisering og laboratoriekundskab, som gør vores værktøjer og viden unik. 


Jordforbedringsprogrammerne er dannet på basis af arbejde med store økologiske gartnerier, vinbønder, økologiske producenter og konventionelle planteavlere. Med kendskab til deres processer kombineret med vores måleresultater, så kan vi med mere sikkerhed fastslå, hvad der virker og ikke virker. Vores program giver derfor dig klarhed omkring mulighederne og viser et gangbart kompromis mellem drift og humusopbygning. 


Køb programmet og få indsigt i

- hvad humus er

- hvordan du opbygger det

- de bedst idéer og initiativer på området

- Mød faktiske markedsproducenter med et højt humusindhold


Vi hjælper dig i mål med viden, vejledning og data.