ANABASIS


Anabasis, 'Det persiske felttog' er beskrivelsen af et kupforsøg omkring 400 f.Kr. rettet
imod den mægtige persiske storkonge Artaxerxes 2. af hans yngre bror Kyros. For
at nå sit mål har Kyros ud over sine egne soldater fra Lilleasien også hyret et stort
kontingent græske lejesoldater, og med dem marcherer han fra Sardes ved
Lilleasiens vestkyst imod Babylon, dybt inde i Perserriget. Alt går dog galt. Kyros
bliver dræbt i et stort slag, og hans soldater fra Lilleasien går over til Storkongen.
Derfor står grækerne – godt 10.000 mand – nu alene midt i fjendeland, flere
tusinde kilometer fra Grækenland og omgivet af enorme persiske styrker. Ved en
næsten overmenneskelig kraftanstrengelse fra soldaternes – og ikke mindst
forfatteren Xenophons – side lykkes det imidlertid grækerne at kæmpe sig vej
nordpå til Sortehavet og videre mod vest tilbage til selve Grækenland.
Undervejs støder de på mange forskellige folkeslag med sære skikke, de må
kæmpe med storkongens tropper, de må udtænke avancerede taktikker for at
overleve angreb fra primitive bjergfolk, de må kæmpe sig vej igennem
snestorme osv


Anabasis fortællingen er et vidnesbyrd om, hvad mennesker kan præstere, når de vælger at arbejde sammen, bruger sin fornuft, er omstillingsparate og lytter til hinandens ekspertise, selv når man står over for stor modgang og dårlige odds.